HàoN. T., TuấnT. L. A., NhiP. T. U. và NgọcL. T. M. (2021) “So sánh hiệu quả điều trị hạt cơm bằng phương pháp xịt nitơ lỏng kết hợp bôi dung dịch castellani so với kết hợp bôi eosin 2% vào đáy tổn thương”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 16(1). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/669 (Truy cập: 7Tháng Chạp2021).