Mai Anh Đào T. và HuyN. V. (2020) “Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác cơ năng có hội chứng A-V ”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(6), tr 64-68. Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/637 (Truy cập: 7Tháng Chạp2021).