Phương T. T. (2019) “Quy trình điều trị trầm cảm bằng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/62 (Truy cập: 1Tháng Chạp2021).