MinhP. N., Nghĩa Đinh V., SơnN. T. và HảiL. T. T. (2020) “Một số đặc điểm giải phẫu và định khu nhánh thái dương thần kinh mặt đoạn ngoài tuyến mang tai ở người Việt trưởng thành”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/555 (Truy cập: 4Tháng Chạp2021).