MinhP. N., Nghĩa Đinh V., SơnN. T. và HảiL. T. T. (2020) “Một số đặc điểm giải phẫu nhánh tận thái dương - trán dây thần kinh mặt chi phối cơ trán ở người Việt trưởng thành”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/551 (Truy cập: 28Tháng Mười-Một2021).