LươngH. V., NhungN. V. và KhánhL. (2020) “Nghiên cứu giá trị cắt lớp vi tính ngực trong chẩn đoán nốt đơn độc ở phổi có đường kính lớn hơn 8mm”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/547 (Truy cập: 7Tháng Chạp2021).