PhúA. T. và LanN. T. N. (2018) “Nghiên cứu đặc điểm của đau trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(8), tr 1-8. Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/545 (Truy cập: 29Tháng Mười-Một2021).