Đình DũngN. và Phương ĐôngN. (2019) “Nhận xét giá trị NT-proBNP trong chẩn đoán nguyên nhân hạ natri máu ở bệnh nhân xuất huyết não”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/54 (Truy cập: 29Tháng Mười-Một2021).