TúT. N. Ánh, HàoN. T. và Em Đặng V. (2020) “Nghiên cứu thay đổi nồng độ IL-17A và hs-CRP huyết thanh của bệnh nhân vảy nến thông thường điều trị bằng secukinumab”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/532 (Truy cập: 4Tháng Chạp2021).