Ngọc KhánhN. và Quang HuyD. (2019) “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh gan do rượu”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(3). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/530 (Truy cập: 30Tháng Mười-Một2021).