ThuậnN. Đức và Chung Đặng T. (2020) “Nhận xét tỷ lệ bệnh và một số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân Parkinson điều trị tại Bệnh viện Quân y 103”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/529 (Truy cập: 28Tháng Mười-Một2021).