CườngN. T., TốtN. H., TuấnN. T. và HiênM. X. (2020) “Đánh giá bước đầu vai trò của procalcitonin trong định hướng dừng kháng sinh ở bệnh nhân viêm phổi thở máy ”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/528 (Truy cập: 3Tháng Chạp2021).