ThanhN. X., ThắngP., HuyềnV. T. T. và AnhN. T. (2020) “So sánh trắc nghiệm đánh giá nhận thức Montreal với trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu trong sàng lọc sa sút trí tuệ”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/517 (Truy cập: 4Tháng Chạp2021).