VânL. T. K., ViệnM. V. và AnhP. T. T. (2020) “Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa chữa hẹp đường ra thất phải tại Bệnh viện Chợ Rẫy”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(7), tr 92-98. Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/511 (Truy cập: 1Tháng Chạp2021).