Quang BiểuB., Hà L. N. và KhánhL. (2019) “Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin cao và xạ hình toàn thân với 131I âm tính”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/49 (Truy cập: 28Tháng Mười-Một2021).