AnhB. T. V. (2018) “Laser quang động trong điều trị tân mạch dưới võng mạc vùng hoàng điểm do các bệnh ngoài thoái hoá hoàng điểm tuổi già”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/446 (Truy cập: 28Tháng Mười-Một2021).