HàoN. T. và ThảoV. T. P. (2018) “Đánh giá hiệu quả và an toàn của tiêm vi điểm acid hyaluronic trong trẻ hóa da”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/444 (Truy cập: 3Tháng Chạp2021).