NguyênT. T. và Hưng N. D. (2020) “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và sự hiện diện của tụ cầu vàng trong các tổn thương trứng cá bọc”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(7), tr 27-32. Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/434 (Truy cập: 7Tháng Chạp2021).