Văn ChủN. (2020) “Đánh giá đặc điểm giải phẫu bệnh theo nhóm phân tử ung thư vú có thụ thể nội tiết âm tính”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(3). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/432 (Truy cập: 8Tháng Chạp2021).