TiếnN. M., AnhN. T. P., TúT. T., MinhN. C., VânP. T. H., AnhT. T. và Linh Đặng V. P. (2018) “Nghiên cứu thực trạng hoạt động thể lực của học sinh tại ba trường trung học phổ thông Hà Nội năm 2017”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/424 (Truy cập: 8Tháng Chạp2021).