MinhN. T., LâmQ. H. và TiếnN. V. (2018) “Tỷ lệ hình thành và chất lượng phôi nang trong nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy thấp”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/419 (Truy cập: 28Tháng Mười-Một2021).