TiếnL. V., MinhL. Q., GiangL. T. và ThắngN. C. (2018) “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của tổn thương hốc mắt ở bệnh nhân được nạo vét hốc mắt”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/400 (Truy cập: 3Tháng Chạp2021).