TâmH. T. X., VânB. T. và ÁnhT. N. (2018) “Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân vảy nến có hội chứng chuyển hóa”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/390 (Truy cập: 1Tháng Chạp2021).