HùngN. X. và PhươngN. T. (2018) “Kết quả điều trị rò hậu môn phức tạp tại Bệnh viện Việt Đức ”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(3). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/385 (Truy cập: 4Tháng Chạp2021).