Văn Chủ N. (2020) “Nhận xét đặc điểm lâm sàng của ung thư vú type phân tử lòng ống ”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/360 (Truy cập: 3Tháng Chạp2021).