Trường GiangN. và Trung KiênN. (2020) “Rối loạn đông máu và mối liên quan với độ nặng ở bệnh nhân đa chấn thương”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/354 (Truy cập: 1Tháng Chạp2021).