Đặng Phương ChiB. và Đặng Minh TríB. (2020) “Nghiên cứu mối liên quan giữa giai đoạn bệnh, AFP, AFP-L3, siêu âm, CT xoắn ốc 3 thì với dấu ấn HBsAg ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan ”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/334 (Truy cập: 30Tháng Mười-Một2021).