Ngọc QuangP. M. và Minh ThắngD. (2020) “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học của polyp tâm vị-thực quản”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/332 (Truy cập: 1Tháng Chạp2021).