Văn Chiến Đỗ, Thành HuyN. và Nguyên SơnP. (2020) “Bệnh tim mạch trong đại dịch COVID-19 ”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/329 (Truy cập: 1Tháng Chạp2021).