ThuT. T. M., LongN. T., TiệpV. Q., TâmT. T. H. và Đào N. T. A. (2018) “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả bước đầu điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại Khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(3). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/316 (Truy cập: 4Tháng Chạp2021).