HiềnB. T., HuyềnN. T. H. và KhánhH. N. (2024) “Thực trạng trầm cảm, lo âu, căng thẳng và các yếu tố liên quan của điều dưỡng thuộc chuỗi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec năm 2022”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 19(1). doi: 10.52389/ydls.v19i1.2123.