TríT. Đức, HiếuT. H., HảiL. N. Đình, ThúyP. N., LộcN. T. và ThảoP. T. (2024) “Giá trị thang điểm PNED trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá trên không do dãn tĩnh mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115 ”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 19(1). doi: 10.52389/ydls.v19i1.2114.