HoàiN. T., BàngM. H. và TrungN. T. (2020) “Đối chiếu hình ảnh nội soi với kết quả mô bệnh học của polyp đại trực tràng”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(3). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/161 (Truy cập: 8Tháng Chạp2021).