MinhPhạm Ngọc, NghĩaĐinh Viết, và SơnNguyễn Tài. 2019. “Nghiên cứu giải phẫu định Khu nhánh thái dương của dây thần Kinh mặt ở người Việt trưởng thành”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/96.