HạnhTrịnh Thị Hồng, Vân Trần Cẩm, HằngPhạm Thị Mỹ, ThànhĐặng Trung, và EmĐặng Văn. 2019. “Nghiên cứu nồng độ kẽm Và đồng Trong huyết Thanh bệnh nhân vảy nến đỏ Da toàn thân”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/95.