TrungNgô Đình, TốtNguyễn Hồng, ThạchNguyễn Cẩm, HinhQuách Xuân, và AnhTrần Duy. 2019. “Giá trị của Cystatin C Trong chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp Sau phẫu thuật Tim”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/93.