ThảoĐinh Thị, và ThạchNguyễn Cẩm. 2019. “Khảo sát nồng độ Haptoglobin huyết tương ở bệnh nhân bệnh thận mạn Giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/92.