TrungNgô Đình, TốtNguyễn Hồng, NhậtNguyễn Đức, NgaDương Thị, và AnhTrần Duy. 2019. “Đánh Giá Giá trị một số Thang điểm dự báo tổn thương thận cấp Sau phẫu thuật Tim”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/86.