ThànhBùi Đức, SơnNguyễn Hồng, HùngPhạm Ngọc, và Quý Nguyễn Thị. 2019. “Nghiên cứu Vai Trò của NT-ProBNP huyết Thanh Trong chẩn đoán Suy Tim cấp Sau phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/85.