Quỳnh Trần Thị Như, và SỹBùi Tiến. 2019. “Nghiên cứu một số độc tính của phác đồ FOLFOX 4 Trên bệnh nhân Ung Thư biểu Mô tuyến đại trực tràng Giai đoạn Di căn Xa”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/83.