TâmVũ Thị, HienPhạm Thu, và HùngNguyễn Tân. 2019. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Viêm phổi nhiễm Chlamydia Trachomatis ở Trẻ Em dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/82.