Ngọc Nguyễn Thanh, HiệuPhạm Văn, BìnhNguyễn Thanh, Thu Trần Thị Hà, và QuảngLê Văn. 2019. “Kết Quả điều trị bệnh nhân Ung Thư đại tràng tái phát Di căn bằng phác đồ Bevacizumab - Folfiri”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/79.