KhươngKiều Văn. 2019. “Nghiên cứu ảnh hưởng huyết động của Rung Nhĩ ở bệnh nhân tăng áp phổi Do bệnh Tim trái”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/77.