Thị ThảoĐinh, Viết TânNguyễn, Thị Quỳnh ChâmNguyễn, Thị LiễuNinh, và Cẩm ThạchNguyễn. 2021. “Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của điều kiện Ly tâm đối với kết Quả xét nghiệm một số chỉ số Sinh hóa ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 16 (3). https://doi.org/10.52389/ydls.v16i3.763.