Quỳnh Nguyễn Trúc, và TrởChâu Văn. 2019. “Lo âu, trầm cảm ở bệnh nhân mụn trứng Cá đang uống Isotretinoin”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/76.