TrungNguyễn Thị Thanh, Hà Lê Ngọc, và GiangPhạm Thái. 2019. “Nghiên cứu tình trạng rối loạn đồng bộ thất trái bằng Xạ hình GSPECT ở bệnh nhân Sau nhồi máu Cơ Tim ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/70.