HằngĐào Việt, và ThànhNguyễn Phạm Tuấn. 2021. “Kết Quả đo điện Thế Niêm mạc thực quản ở bệnh nhân Có Viêm thực quản trào ngược Trên nội Soi”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 16 (2), 1-6. https://doi.org/10.52389/ydls.v16i2.670.