HàoNguyễn Trọng, TuấnTrương Lê Anh, NhiPhạm Thị Uyển, và NgọcLê Thị Minh. 2021. “So sánh hiệu Quả điều trị hạt cơm bằng phương pháp xịt Nitơ lỏng kết hợp bôi Dung dịch Castellani so với kết hợp bôi Eosin 2% vào đáy tổn thương”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 16 (1). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/669.