Tài ThuNguyễn, Xuân HuânLưu, Thị HàQuách, Hương GiangNguyễn, Thanh TuấnNguyễn, Quang TrìnhPhạm, và Thị NgaDương. 2020. “Nghiên cứu Giá trị Tiên lượng tử Vong của chỉ số áp lực ổ bụng (IAP) ở bệnh nhân hồi sức”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (8). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/661.