ThắngVũ Đức, GiangNguyễn Trường, TrungNguyễn Ngọc, NamNguyễn Văn, HanhLê Bá, HiềnTrần Thu, và KiênNguyễn Thế. 2019. “Kết Quả Xa Ung Thư nhầy Nguyên phát ở phổi được điều trị bằng phẫu thuật: Nhân một trường hợp”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/65.